English:
VRChat has an active Hmong community, with members from around the globe. However, the current language options available in VRChat do not include Hmong as an option. We Hmong people are an ethnic group originating from what is now China and have our own unique language and rich cultural heritage. It would be greatly appreciated by our community if Hmong could be added as a language option within the platform. Thank you. Or in Hmong (particularly Hmong White dialect), we say "Ua tsaug".
Hmong:
Muaj Hmoob ntau heev haus VRChat ntawm no. Tab sis, cos "language options" tsis muaj Hmoob rau yus xaiv. Ntev dhau los peb Hmoob yog ib haiv neeg los Suav teb los thiab peb muaj peb hom lus thiab kab lis kev cai. Yog ria nej tsos Hmoob rau hauv "language options" ces nws yuav ua rau peb txaus siab. Ua tsaug.